Heden
Waar staat de Nieuwe Mens nu?
De besturing van onze samenleving kán, nee moét veel beter (Zie Hemera politiek).
De huidige inrichting, waarbij partijbelangen en invloeden van lobbyisten de belangen van onze samenleving schaden, moet anders.
De stem van kinderen, jongeren moet er óók toe doen!

 

Toekomst
Zowel in als naast het huidige politieke bestel zetten we ons daarvoor in.

    • In het huidige politieke bestel, door deelname aan de landelijke verkiezingen
      (gevolgd door deelname in de provinciale en gemeentelijke verkiezingen.)
    • Naast het politieke bestel, door bewustwording en educatie en door transformatie van de samenleving zelf.

Oorsprong
De Partij voor Mens en Spirit (MenS) werd op 11 maart 2008. In 2010 en 2012 werd aan de landelijke verkiezingen deelgenomen. Bij beide verkiezingen waren er nog onvoldoende stemmen om een kamerzetel te behalen.

Verleden
In 2017 is samen met de Basisinkomenpartij en de Beweging voor Vrede en Recht aan de verkiezingen deelgenomen. Ook toen was de tijd nog niet rijp voor vernieuwing in het Nederlandse politieke bestel.
In 2019 heeft het toenmalige bestuur de leiding overgedragen aan een groep nieuwkomers en is de naam veranderd in Partij voor Mens en Samenleving. In 2020 hebben we de naam opnieuw veranderd in (Partij) De Nieuwe Mens. In de aanloop naar de 2de kamerverkiezingen in 2021 heeft De Nieuwe Mens het initiatief genomen om met een aantal nieuwe partijen één koepel te vormen om gezamenlijk de verkiezingen in te gaan.
De Basisinkomen Partij, Vrij en Sociaal Nederland, Vrijzinnige Partij en Idr1. Op dat moment waren deze andere partijen om uiteenlopende redenen daar nog niet aan toe. Op basis daarvan heeft de Nieuwe Mens de voorbereidingen voor de verkiezingen niet voortgezet.