Ethisch handelen

‘Relativiteit is van toepassing op natuurkunde, niet op ethiek’

(Einstein)

Ethisch handelen raakt vrijwel alle andere onderwerpen.

Ahimsa: het boeddhistisch/hindoeïstisch concept van geweldloosheid en eerbied voor al het leven is de kernwaarde die onze ethisch handelen drijft

 • In materiele zin onthouden we ons van fysieke strijd en van daden die iemand of iets schade toebrengt;
 • In psychische zin streven we naar geweldloosheid van geest, geweldloosheid van denken, en zijn we vrij van vooroordelen (of ons in bewust dat wij vooroordelen hebben, en dat meer over ons zegt, dan over onze omgeving).
 • In spirituele zin zijn we bewust van ons eigen bewustZIJN
  • daarin herkennen we onze neiging naar aantrekking/begeerte, aversie/afkeer of ignorantie.
  • daarin beseffen we dat die neiging wel kunnen ervaren, maar dat we ons daarmee niet hoeven te identificeren, en er dus ook geen voorkeur of afkeur aan hoeven te koppelen (het is zoals het is.)

Ambities

Mensbeeld

De economische mens, die geïsoleerd van haar (sociale) omgeving rationeel en efficiënt streeft naar maximale bevrediging van haar behoeftes blijkt feitelijk een illusie te zijn. (Bron: Karl-Heinz Brodbeck, emeritus hoogleraar economie en statistiek)

 • Ons gedrag kunnen wij veranderen door bewustwording via cognitieve en mentale processen
 • Daarvoor is bewustwording nodig van onze eigen motieven én bewustwording van de consequenties van ons handelen (of verzaken van ons handelen)

Daarom staat bewustwording en verbinden vanuit bewustZIJN centraal bij De Nieuwe Mens

Toepassing

Ethisch handelen is bijvoorbeeld van toepassing op de volgende gebieden:

 • Vleesproduktie: willen wij dieren als produktiemiddel blijven benutten?
 • Globalisatie: Willen wij goederen en dieren over de hele wereld blijven transporteren, terwijl er lokale alternatieven beschikbaar zijn?
 • Politiek: willen wij deelbelangen blijven behartigen, terwijl we weten dat we daarmee het algemeen belang schaden?

‘Het boeddhisme geeft niet al te veel toe aan de zintuigen.

Denken, spreken en handelen worden niet verkeerd gebruikt.

Voorzichtig zijn met hoe we rijkdom creëren en gebruiken, is een gave.’

(Vrije vertaling naar Sulak Sivaraksa, Wijs en duurzaam, Asoka 2010)