Gelijke rechten

Imagine: A world where every country values human rights and lead their people based on trust.

Politiek hoort een samenleving, de dieren en de natuur te ondersteunen. Om de samenleving zo te vormen dat kinderen hun toekomst kunnen opbouwen, willen wij dat kinderen inspraak krijgen in politieke besluitvorming en in besluitvorming in andere delen van de samenleving. Ook volwassenen krijgen het recht op inspraak bij (politieke of bestuurlijke) besluitvorming.

Van discriminatie naar: Gelijkwaardigheid en respect voor iedereen

Imagine: A world of respect and friendship

Of je nu zwart, bruin, mokka, wit, rood, paars, blauw, geel, man, vrouw, iets anders, jong, oud, arm of rijk bent. Iedereen is even belangrijk. Ons beleid is gericht op een gelijkwaardige samenleving. In het onderwijs, zorg, economie, politiek en media moet er nog wel wat veranderen om iedereen echt gelijkwaardig te behandelen.

Ambities

Kopje

Body tekst of

 • Opsomming
 • Zin 2
 • Zin 3

Kopje

Body tekst of

 • Opsomming
 • Zin 2
 • Zin 3

Kopje

Body tekst of

 • Opsomming
 • Zin 2
 • Zin 3

Kopje

Body tekst of

 • Opsomming
 • Zin 2
 • Zin 3

Afsluitende zin of slogan of “quote”

(Einstein)