Gezond ZIJN

Van overbelast zorgstelsel naar: Zelfheling & gezond leven

Preventie is beter dan genezen.

Kinderen en jongeren leren op school al hoe je stress kunt verminderen en jezelf kunt helen. Ontspanning en zelfheling wordt een vast onderdeel van het werk en CAO’s. De Nieuwe Zorg bestaat voornamelijk uit holistische zorgverleners. Medicijnen zijn zoveel mogelijk van natuurlijke oorsprong, waarbij bijwerkingen geminimaliseerd of voorkomen worden.

Essentie

 • Gezonder leven door complementaire zorg en reguliere zorg te combineren.
 • Mens zien we holistisch: Lichaam, energie en geest.
 • (Natuur) voeding is een onverbrekelijk onderdeel van gezondheidszorg.
 • Nadruk op gezond zijn en blijven (preventie).

Leven in overeenstemming met de wetten van de Natuur is de basis van gezondZIJN

Ambities

Integrale zorg

De nieuwe zorg is integraal, waarbij mens en natuur centraal staan. De nieuwe zorg is zorg die op maat is. Zorg die kijkt naar de oorzaken in plaats van naar de symptomen. Zorg die preventief werkt, ondersteunt en heelt. Zorg die de mens in zijn/haar geheel ziet, het lichaam, de geest, de ziel en de omgeving samen. Zorg die niet alleen aan symptoombestrijding doet, maar de “ziekte” bij de bron, de oorzaak aanpakt.

De nieuwe zorg wordt mede geïntegreerd in het onderwijs, werk en thuis. Al van jongs af aan leren kinderen zichzelf te helen. Voor een gezond en bewust leven is het goed om in balans te zijn. Mensen zijn zich bewust van de helende (en destructieve) kracht van hun energie. Kinderen leren op school hoe zij zichzelf kunnen helen met hun energie, door rust te nemen, positieve gedachten, geneeskrachtige kruiden, etc.

De nieuwe zorg kijkt niet alleen naar de mens, maar ook naar de omgeving. Groen helpt tegen stress en kan veel andere klachten voorkomen. Mensen zullen meer tussen groen leven, groente en fruit zullen weer onbespoten zijn en gezonder zijn. De oude zorg blijft bestaan voor mensen die acute hulp nodig hebben. Die klachten hebben, waarvoor preventie te laat komt. Ziekenhuizen ondergaan een transformatie naar fijne gebouwen.

De mensen in de zorg hebben samen met de cliënt zelf de verantwoording over de cliënt en zetten hun eigen kennis en ervaring in. De waardering voor de zorgverleners willen we verhogen.

Onderzoek naar medicijnen

 • We zijn voor inclusief medicijnonderzoek. Áls medicijn onderzoek noodzakelijk is, dán willen we dat medicijnen óók ook op representatieve deelgroepen getest worden (inclusief bv vrouwen en  mensen van verschillende afkomst).
 • Medicijnen die niet op vrouwen of andere groepen zijn getest, dienen een waarschuwingssticker te krijgen, zodat deze vrouwen of andere groepen zelf invloed kunnen uitoefenen op hun gezondheid.

Goede zorg

Vrouwen hebben genetisch gezien andere zorg dan mannen. Het vrouwenlichaam bevat immers andere bouwstenen.

Nu wordt in alle zorg de man als uitgangspunt genomen. Dit betekent dat vrouwen onnodig overlijden of chronische ziekten ontwikkelen door gebrek aan kennis. We willen dat kwalitatief goede zorg en medicatie ook voor vrouwen beschikbaar is.

In alle zorgopleidingen dienen vakken worden gerealiseerd om dit verschil duidelijk te maken.

Veel vrouwen zijn heel gevoelig. Het is voor hen dan ook noodzakelijk om alternatieve en reguliere zorg te integreren.

Onderzoek naar effectieve en holistische behandelingen

Onderzoek naar effectieve holistische behandelingen kennen wat ons betreft twee fasen:

 1. Onderzoek wélke behandelingen effect sorteren
 2. Onderzoek waaróm deze behandelingen effect sorteren.

De combinatie onderzoeken zijn het meest waardevol. Bij nieuwe behandelingen zijn we van mening dat de kennis wélke behandelingen effect sorteren, ook al waardevol zijn (vooruitlopend op onderzoek waarom dan.) Zo weten we dat een arts die het vertrouwen van een client geniet, een placebo kan voorschrijven, waar de client aantoonbaar baat bij heeft. In die situaties weten we nu nog niet waarom de behandeling in deze setting werkt, maar wel dát deze werkt.

Eigen regie

We zijn voor meer eigen regie. Eigen regie, waarbij de arts niet de ziekte behandelt, maar de cliënt die de ziekte heeft. Daarbij passen de volgende maatregelen:

 • Meer beweging stimuleren (ook op kantoor)
 • Verspreiden kennis over zelfheling: Mensen en kinderen leren al van jongs af aan hoe zij zichzelf kunnen helen.
 • In de nieuwe zorg beslist de behandelaar samen met de cliënt over de behandeling.
 • Meer bewustwording op welke wijze we (psychische) druk kunnen verlagen/hanteerbaar maken.
When “i” is replaced by “we”, even illness becomes
wellness.