Hemera politiek: concretisering beleid

A: We gaan bij voorkeur voor bewustwording

De politiek van de Nieuwe Mens stuurt op de bewustwording van inwoners

Wat: Focus op bewustwording van inwoners
Hoe: Maken van verbinding, appél op bewustwording

B: Ook (zo objectief mogelijk) informatie verschaffen is legitiem

Wat: Focus op informatievoorziening
Hoe: Verschaffen van  informatie

C: Alleen toepassen als bewustwording of informatievoorziening ontoereikend is: Adviseren (Afraden of aanbevelen)

Wat: Focus op sturen gedrag
Hoe: Beïnvloeden gedrag

Door: 

  • Informatievoorziening (Afraden of stimuleren)
  • Financiële prikkels

D: Zo min mogelijk toepassen: Verplichten of verbieden

Wat: Alleen inzetten indien onbewuste mensen maatschappelijk ongewenst gedrag blijven vertonen
Hoe: Verbieden of verplichten via regelgeving