Hemera politiek: visies

Ambities: als startpunt van het gesprek

Bij De Nieuwe Mens benoemen we onze ambities en visie op de door ons gedroomde toekomst. Onze ambities en visies zien we als STARTpunt van de afstemming met anderen zien, en niet zozeer als EINDpunt.

Dat maakt het voor ons mogelijk om de verbinding met anderen te verdiepen en te verstevigen. Verder houdt het ons verre van polarisatie en het verdedigen van deelbelangen.

Daarmee houden we (zowel voor onszelf, als iedereen die aan het gesprek deelneemt) de mogelijkheid open om ‘in te tunen” wat het gemeenschappelijke veld tot uitdrukking wil brengen (Voor meer informatie: Lees over het onderzoek van het Massachusets Institute of Technology: Theory – U .
(Voor meer informatie bij De Nieuwe Mens: neem contact op Tjwan Oei via ons contactformulier)

In gesprek komen, hoe doen we dat?

In onze evenementen kalender kun je zien wanneer we over welke onderwerpen met elkaar in gesprek gaan. Dat doen we zowel met kinderen als met volwassen in onder andere het Lichtkabinet. Wil je een vertegenwoordiger van De Nieuwe Mens uitnodigen als spreker? Dat kan! Neem daarvoor contact met ons op via het contactformulier.

Visie op globalisering

Gewenste bestuurlijke schaalgrootte.

Per onderwerp is een keuze van een bestuurslaag aan de orde. Dat begint met wat je als individu/gezin zélf mag regelen. Beginnend met dat perspectief kan per onderwerp een keuze gemaakt worden, welke bestuurslaag je voor dat onderwerp het meest passend vindt.

  • Straat
  • Buurt/wijk
  • Dorp of Stadsdeel
  • Gemeente
  • Regionaal samenwerkingsverband
  • Provinciaal
  • Landelijk
  • Euregionaal
  • Europese Unie
  • Transnationaal/globaal (VN/WHO etc)

De Nieuwe Mens is niet voor of tegen globalisering of tegen Brussel of tegen de Verenigde Naties. Wat we wél zien, is dat naarmate een bestuurslaag verder af staat van diegenen die bestuurd worden, er meer inspanning nodig is om de verbinding te leggen, te onderhouden en te verdiepen. En die verbinding vinden we essentieel.