Hemera politiek

Politiek van het licht

Een ruim en coherent bewustzijn als basis

 • De politiek moet weer dienend worden aan de gemeenschap in plaats van andersom.
 • De oude democratie (“de meerderheid beslist”) wordt vervangen door een nieuwe democratie (“de stem en overwegende bezwaren van de minderheden worden serieus genomen”)
 • We beschouwen inwoners als gelijkwaardig en sturen aan op hogere bewustwording. Daardoor is verbieden of gebieden steeds minder nodig.

Ambities

Besluitvorming

 • We gaan uit van verbinding.
 • Holistisch belang (Belang van het geheel).
 • Diversiteit en verschillende perspectieven zijn waardevol.
 • Na ook de onderstroom gehoord hebbende, een zodanig besluit nemen dat er geen overwegende bezwaren overblijven.

Visie

Andere partijen hebben het vaak over standpunten. Dat is wat hen betreft de meest gewenste eindsituatie. Voor de Nieuwe Mens benoemen we ook onze ambities. Dat noemen we echter geen standpunten, omdat we onze ambities als STARTpunt van de afstemming met anderen zien, en niet zozeer als EINDpunt.

Dat maakt het voor ons mogelijk om de verbinding met anderen te verdiepen en te verstevigen. Verder houdt het ons verre van polarisatie en het verdedigen van deelbelangen.

Daarmee houden we (zowel voor onszelf, als iedereen die aan het gesprek deelneemt) de mogelijkheid open om ‘in te tunen” wat het gemeenschappelijke veld tot uitdrukking wil brengen. Klinkt dat zweverig? Dan nodigen we jullie uit om kennis te nemen van wat het MIT (Massachusets Institute of Technology) met Theory – U heeft onderzocht en ontdekt.
(Voor meer informatie bij De Nieuwe Mens: neem contact op Tjwan Oei via ons contactformulier)

Lees hier meer over onze visie op verschillende onderwerpen. Als je het over politiek hebt, dan hebben velen het ook over wet en regelgeving. Dat is wat ons betreft eerder het laatste redmiddel dan het voorkeursinstrument om beleid in de praktijk te realiseren. Wil je daarover meer weten? Lees dan hier verder.

Hemera politiek, de politiek van het licht, betekent dat:

Vanuit het licht van ieders bewustzijn, er een balans tot stand komt in elke samenleving,

 • groepen mensen kunnen zich vrij en naar eigen inzicht ontwikkelen en organiseren
 • individuen binnen groepen hebben de ruimte zich vrij en tegelijkertijd verbonden te voelen
 • planten en dieren maken ook onderdeel van de samenleving
 • de planeet aarde, Gaia, wordt gezien als een levend wezen, waar we allemaal deel van uitmaken en allemaal verantwoordelijkheid voor dragen