Klimaat en natuur

Imagine: Growing up in a beautiful world where nature is among the people and the people take care of the nature.
De principes die we toepassen:
  • In al onze beslissingen staat duurzaamheid centraal. Door op creatieve wijze gebruik te maken van alle mogelijkheden en kennis die er is, willen we het milieu zo min mogelijk belasten.
  • Landbouw en veeteelt worden kleinschaliger, biologisch en duurzamer

Ambities

Gezonde aarde

De bossen zijn de longen van onze aarde, de dieren en planten zorgen voor ons voedsel. Een gezonde Aarde is ons waardevolste geschenk. De Aarde voedt ons en wij zijn te gast op haar wereld. Wij willen daar goed voor zorgen en deze schoon, geheeld en vol leven teruggeven aan de nieuwe generatie. Dit betekent dat de materialen en systemen die wij gebruiken, de aarde dienen te ondersteunen of zo  min mogelijk tot last dienen te zijn.  Denk aan onze gebouwen, communicatiemiddelen, AI, apparaten, wegen, etc.

De opwarming van de aarde

De aarde kent haar eigen cyclus van opwarming en afkoeling. De overgrote meerderheid van de wetenschappers én de overvloed aan wetenschappelijke onderzoeken hebben inmiddels wel bewezen dat menselijk handelen ten grondslag ligt aan de versnelling van de opwarming van de aarde, bovenop de natuurlijke cyclus van opwarming en afkoeling.

(Bron: IPCC , 6th Assessment Report: Climate Change 2021, Summary for policymakers (A1, p4): It is unequivocal that human influence has warmed the atmosphere, ocean and land. Widespread and rapid changes in the atmosphere, ocean, cryosphere and biosphere have occurred.)

We dienen al ons handelen te toetsen aan de consequenties voor onze omgeving en voor de aarde. Als ons handelen afbreuk doet aan de kwaliteit van leven van mensen, dieren, planten of afbreuk doet aan de kwaliteit van de aarde, dan moeten we van dat handelen afzien. En als dat niet mogelijk is, dan dienen we dat slechts voor een zo kort mogelijke periode toe te staan én we dienen de gevolgen daarvan minimaliseren. De veroorzaker dient in alle gevallen belast te worden met de volledige  kosten van zijn/haar handelen.

Invloed van een globale markt

We zijn voor forse reductie van onnodige transporten. Of dat nu appels uit Nieuw Zeeland zijn, sperciebonen uit Ethiopïe, levende dieren, of andere produkten waarvoor lokaal een alternatief aanwezig is.

Invloed van veeteelt op de natuur

De huidige vleesproductie heeft een zodanig negatieve invloed op ons klimaat dat we die zo snel als mogelijk willen afbouwen en stopzetten.

‘De dieren lijden en hun gejammer vervult de lucht. De bossen vallen ten prooi aan vernietiging. De bergen worden opengescheurd voor de metalen die in hun aderen groeien. En de mens looft en prijst degenen die aan de natuur en aan de mensheid de grootste schade berokkenen.’
(Leonardo da Vinci. Codex Atlantico)