Lichtkabinet

 

 

 

 

“Als de samenhang in de politiek gaat ontbreken, komt het volk om”

 

(Ruud Lubbers, Nederlands econoom en politicus 1939-2018)

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf de zijlijn praten hoe het beter kan in de politiek is makkelijk.

Bij De Nieuwe Mens laten we in de praktijk zien hoe het anders kan. We organiseren periodiek een lichtkabinet. Een bijeenkomst waarin we elke keer 1 of 2 onderwerpen behandelen. Een onderwerp, aangedragen door onze leden, deelnemers en/of een onderwerp wat binnenkort op de agenda van de tweede kamer staat.

In onze kalender kun je vinden wanneer deze lichtkabinet bijeenkomsten zijn gepland, en hoe je daaraan kan deelnemen.
Iedereen is welkom om deel te nemen.

lichtkabinet

We hanteren wel een aantal kaders en spelregels.

Kaders:

 • We hebben een maximum aantal deelnemers (momenteel op 15 gesteld).
  Daarboven laten we wel toehoorders toe, maar is inbreng niet of slechts beperkt mogelijk.

Spelregels:

 • Je schrijft in onder je echte naam
 • Je onderschrijft de richtlijnen van Deep Democracy (zie onderaan deze pagina voor een uitleg over Deep Democracy)
 • We maken een opname van elke bijeenkomst. Je hebt er geen bezwaar tegen dat de bijeenkomst van het lichtkabinet live wordt gestreamd en dat de opnamen later publiekelijk worden gedeeld.

Wat gaan wij bij De Nieuwe Mens met de uitkomsten van de Lichtkabinet bijeenkomsten doen? Wij zullen de uitkomsten (en het gevolgde proces) delen met volksvertegenwoordigers in de tweede kamer en met andere relevante belanghebbenden. Verder zullen de opnamen later via de website terug te kijken zijn.

Programma

Hoe kan ik meedoen?

In de evenementenkalender staan de geplande lichtkabinet bijeenkomsten vermeld. Daar staat ook een link en/of email adres waar je je kan opgegeven.

Hoe bereid ik mij voor?

Je kan zelf over het onderwerp inlezen, je kan over het onderwerp vooraf met anderen over van gedachten wisselen. Verder staat per onderwerp vaak een aantal bronnen vermeld waar je verder kan inlezen (Zie de evenement op de evenementen kalender).

Agenda

 • 3 minuten: We starten met een gronding/verbindings exercitie
 • 5 minuten, 30 sec. per deelnemer: Dan stellen we ons voor
  (Naam, woonplaats en je verbondenheid/passie met De Nieuwe Mens en/of het onderwerp in 1-3 zinnen)
 • 2 minuten: Eigenaar van het onderwerp, de “minister” geeft een inleiding:
  • Hoe kijkt zij/hij tegen het onderwerp aan
  • Wat vindt zij/hij belangrijk
 • 10-30 minuten: Doorlopen van de 5 stappen volgens Deep Democracy (Zie hieronder)
 • 2 minuten: De eigenaar van het onderwerp sluit af met zijn gevoel over de inhoud én over het gevolgde proces

De bijeenkomsten van het lichtkabinet zullen on-line starten (via Zoom).

“Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred.”

(Martin Luther King Jr.)

In hoofdlijnen volgt elke besluitvorming drie fasen:

 1. Beeldvorming
 2. Oordeelsvorming
 3. Besluitvorming

In de uitwerking zie je echter bij verschillende instituten ook verschillende vormen. In de tweede kamer wordt de meest bekende vorm gevoerd. Die van het debat. De aanname daarbij is dat de inhoud voorop staat. Bij de verbinding met en het respect voor je “opponent” mag je bepaalde fatsoensnormen niet overschrijden, maar de inhoud blijft voorop staan. Doordat de democratie van de meerderheid heilig is, komt de beste oplossing voor een meerderheid naar boven drijven, maar dat hoeft helemaal niet de beste oplossing te zijn voor het geheel.

Bij het lichtkabinet blijft de verbinding met je collega’s én de verbinding met het collectief/collectieve veld/collectieve energie (of welke woorden je daaraan ook maar wilt geven) primair, om van daaruit naar een optimale oplossing of besluit te streven voor het geheel.

(Achtergrond artikel “Why facts don’t change our minds” James Clear.)

De werkwijze in de tweede kamer verschilt op een aantal fundamentele punten met die van het lichtkabinet.

 1. Uitwerking van het democratisch principe
  • De tweede kamer gaat uit van het democratisch principe: “De meerderheid telt”
  • Het lichtkabinet gaat uit van het democratische principe: “De onderstroom in een collectief is een waardevolle bron om een door de meerderheid ervaren besluit te verbeteren”
 2. Collectief belang:
  • De procedure in de tweede kamer nodigt uit tot polarisatie en het uitvergroten van de tegenstellingen.
  • De werkwijze in het lichtkabinet nodigt tot het zoeken naar het algemene en collectieve belang.
 3. Waardering en respect voor collega’s:
  • In de tweede kamer probeert iedereen de ander te overtuigen van het eigen gelijk en probeert de mening van andersdenkenden te bagatelliseren of te negeren.
  • In het lichtkabinet omarmen we diversiteit als een kwaliteit om tot de beste vorm van besluitvorming te komen.
Stappen naar besluitvorming

Lichtkabinet

(stappen van Deep Democracy)
Tweede Kamer
Beeldvorming Stap 1: Alle invalshoeken verzamelen

 • Uitnodiging: geef je mening, idee of invalshoek
 • Houding: niet oordelen, luisteren, doorvragen, echte interesse, open, neutraal, ruimte creëren

Stap 2: alternatieven zoeken

 • Wie heeft een ander gezichtspunt?
 • Welke kant van de zaak is nog niet aan de orde geweest?
 • Welke relevante zaken hebben we nog niet aan bod gehad?
Commissievergaderingen (informatie uitwisseling, beeldvorming, commissiedebatten)
Oordeelsvorming Stap 3: ondersteuning voor afwijkende meningen

 • Wie herkent dit?
 • Wie heeft een vergelijkbaar idee of gevoel?
Het debat
1ste termijn: fracties stellen vragen, de minister of staatssecretaris reageert hierop.
Hierna volgt een 2de termijn en desgewenst een 3de termijn)
Besluitvorming Stap 4: stemming/besluitvoorbereiding

 • Stemmen over de geformuleerde voorstellen
 • Unanieme meerderheid? > klaar en uitvoeren
 • Verdeeldheid: iedereen mag goed en helder voor het ‘eigen’ idee lobbyen

Stap 5: van minderheid naar meerderheid

 • Niet fijn dat je niet ‘krijgt’ wat je graag wilt
 • Wat heb je nodig om mee te gaan met het meerderheidsbesluit?
 • Ronde:
  1. Welke overwegende bezwaren heb je tegen het meerderheidsvoorstel?
  2. Allen: Wat kunnen we aan voorstel van de meerderheid zodanig bijstellen dat aan de overwegende bezwaren tegemoet wordt gekomen?
  3. Check of men zich gehoord voelt en of de overwegende bezwaren zijn weggenomen. (Zoneen: nog een ronde, zoja: dan is het bijgestelde voorstel van de meerderheid aangenomen)

(Aandacht voor wat zich “onder de waterlijn” in het groepsproces afspeelt)

Via een stemming (per fractie, hoofdelijk of schriftelijk).
Bij meerderheid van stemmen wordt het voorstel aangenomen.
De minderheid kan zich wel uiten, maar het is aan de meerderheid of de bezwaren van de minderheid al of niet worden meegenomen. In de praktijk zien we dat niet of nauwelijks gebeuren.