Login voor leden

In het gedeelte achter de leden login zullen we in de loop van 2022 informatie voor leden toevoegen.

  • Verslagen van Algemene Ledenvergaderingen
  • Statuten en Huishoudelijk reglement
  • Wie is wie?
  • Gelegenheid om jezelf aan de overige leden voor te stellen