Waar gaat ons hart naar uit?

“Het hart kent redenen die de reden niet kent”

(Pascal)

De onderwerpen waar ons hart van overloopt, hebben we ingedeeld in de volgende groepen.

Vanuit het hoofdmenu kan je doorklikken naar elk van deze onderwerpen:

Kernwaarden van De Nieuwe Mens

Vijf kernwaarde liggen ten grondslag aan “De Nieuwe Mens”

    • Ahimsa: Mensen, dieren en natuur staan centraal
    • Verbinden vanuit BewustZIJN
    • Duurzaam & toekomstgericht
    • Transparant & integer
    • Dezelfde waardering & uniciteit voor iedereen

“Verbeelding is belangrijker dan kennis.
Kennis is beperkt. Verbeelding omvat de hele wereld.”

(Einstein)