Onderwijs

Het doel van het onderwijs is om volledig ontwikkelde mensen voort te brengen, die met een zuiver hart en een heldere geest hun bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

 • Investeren in kennisontwikkeling
 • Onderwijs voor kinderen, maar ook voor volwassenen.
 • Onderwijs dat naar binnen gericht is en zorgt voor groei van het bewustzijn.
 • Onderwijs dat naar buiten gericht is en de waarneming, de buitenwereld, leert kennen en begrijpen.
 • Onderwijs dat de leerling laat kennismaken met andere culturen.
 • In alle lagen en onderdelen van het onderwijs moet “verbinden vanuit bewustZIJN” de smeerolie zijn tussen alle disciplines.

Onze visie:

 • Onderwijs & kennis delen
 • Meer balans door meer natuur
 • Veilig thuis, op school en online
 • Kinderen kunnen stemmen op beleid
 • Meer groen op school
 • Kinderen kiezen zelf wat ze willen leren
 • Leerplicht wordt leerrecht

Ambities

De school faciliteert, de kinderen kiezen zelf wat ze leren

We willen het onderwijs gericht maken op wat kinderen van deze tijd nodig hebben. Kinderen ​zoeken bewust en onbewust alles op wat zij in hun latere leven nodig hebben. We willen scholen daarin een veilige en gezellige omgeving laten zijn. Kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op hun eigen manier. Ieder kind leert zo voor zijn/haar eigen toekomst.

We willen de kinderen de uitdaging teruggeven door persoonsgericht onderwijs. Niet ieder kind hoeft hetzelfde te leren. De basis van hun gezamenlijke lessen bestaat uit taal, rekenen, persoonlijke ontwikkeling en zelfheling, technologie en natuur. De kinderen leren ook hun eigen groente, fruit en genezende kruiden te verbouwen. Naast de verplichte vakken kunnen de kinderen zelf kiezen wat ze willen leren. Dit kan vanalles zijn, van dansen tot Chinees, van nieuwe technologie tot schaapsherder. De school faciliteert het kind in het leren. Dit betekent dat de klassieke klassen zullen verdwijnen en er meer in workshops, via de computer of bij externe bedrijven zal worden geleerd. Kinderen kunnen niet alleen hun eigen vakken kiezen, maar ook kiezen wanneer ze iets willen leren. Het ene kind kan al prima leren lezen als hij/zij vier is, het andere pas als het acht is. Leerplicht verdwijnt, een levenslang leerrecht komt daarvoor in de plaats.

Om kinderen meer balans te geven, komt er meer groen op scholen. Ook zijn er dieren aanwezig om de kinderen te troosten, te coachen en helpen met leren. Kinderen krijgen op school een warme, gezonde maaltijd.

Kinderen van nu zijn creatief en hebben soms al een visie of kennis over technologie die de wereld hard nodig heeft. In het nieuwe onderwijs worden deze kinderen uitgedaagd om hun kennis te ventileren, hun ideeën worden uitgewerkt en hun zienswijze wordt serieus genomen in de maatschappij.

Kinderen worden ook voorbereid op hùn toekomst. Ze leren omgaan met data, leren te programmeren en programmeertaal te begrijpen. Ze leren na te denken over processen en gevolgen, over de invloed van data op keuzes. Ze denken na over de functies van robots en leren zichzelf ook zonder internet te redden.

Meer balans door meer natuur

Veel kinderen ervaren stress. Dit komt bijvoorbeeld doordat er te weinig natuur is, te veel van kinderen wordt verwacht of kinderen juist te weinig worden uitgedaagd.

Om kinderen meer balans te geven, komt er meer groen op scholen. Het lesprogramma wordt meer afgestemd op de kinderen en kinderen krijgen lessen in persoonlijke ontwikkeling, zoals yoga. Ook krijgen zij les over hoe zij zichzelf kunnen helen.

Veilig thuis, op school en online

Veel kinderen krijgen op dit moment met armoede (9%), huiselijk of seksueel geweld (33%) te maken. Wij willen dat kinderen in een veilige omgeving opgroeien.

Dit doen we mede door de ouders financieel, emotioneel en fysiek te ondersteunen. Ook bieden we op school warme maaltijden aan, zodat de kinderen voldoende te eten krijgen.

Eigen verantwoordelijkheid

Kinderen krijgen snipperdagen om onder schooltijd op vakantie te gaan.

Afsluitende zin of slogan of “quote”

(Einstein)