Hoe organiseer je jouw samenleving?

“Het is niet de tegenstelling, maar de harmonie, de cohesie in de hoofden van de leiders van de samenleving, die ervoor zorgt dat de samenleving beter functioneert!”
 • Met de organisatiestruktuur van de samenleving is eigenlijk niet zoveel mis.
 • Op papier en in de wet staat beschreven hoe we de samenleving moeten organiseren.
 • Maar toch loopt het steeds weer uit de hand.
 • De ene crisis na de andere zorgt voor een enorme hoeveelheid ellende en torenhoge kosten.
 • En daar is maar EEN echte oorzaak voor aan te wijzen.
 • De bestuurders en de vertegenwoordigers zijn niet in harmonie, zijn niet verbonden met hun kiezers en met elkaar.
 • Door daar wat aan te doen, zal het een stuk beter gaan.

Dat vraagt om een diepgaande analyse van hoe we nu de samenleving vormgeven:

 • Zijn verkiezingen zonder kiesdrempel en zonder regionale vertegenwoordiging nog wel haalbaar?
 • Moet iedereen zomaar volksvertegenwoordiger kunnen worden?
 • Wat als straks de 2e Kamer uit 150 partijen bestaat?
 • Moeten politici afgerekend kunnen worden op hun gevoerde beleid?
 • Wie moet dat doen? Een Constitutionele Raad?

Al deze vragen komen vanzelf op als de cohesie in de samenleving ver te zoeken is.

Want als elke volksvertegenwoordiger zich verbonden weet met zijn achterban, zich er meer van bewust is hij als eenling verbonden is met zijn achterban, en dat die band van het grootste belang is voor het reilen en zeilen van de politiek, dan zal hij of zij vanzelf beslissingen nemen die in het belang zijn van de achterban.

Dat is toch waar het om gaat in de politiek? Verbinden en Afstemmen?

Ambities

Van controle & wantrouwen naar: Balans, harmonie en vertrouwen

Welk recht heeft de overheid om een bijstandsontvanger totaal door te lichten, terwijl mensen die overmatig winst maken ongestoord hun gang kunnen gaan?

Ons overheidsbeleid gaat uit van balans en vertrouwen. Mensen ontvangen wat ze nodig hebben en delen wat ze kunnen.

Van censuur en manipulatie naar: Vrije meningsvorming en respectvolle uiting

De Coronacrisis heeft laten zien hoe invloedrijk de grote techbedrijven zijn. Ze bepalen steeds sterker wat wel of niet geuit mag worden.

Wij willen naar een samenleving van vrije meningsvorming. Dit betekent dat iedereen recht heeft om zijn of haar mening te uiten, zolang deze in respect is naar aarde, mens en dier. Data hoort bij een ‘mening’ en is dus van jou als persoon. Iedereen zou zelf beschikking moeten houden over zijn of haar data.

Trollen, cyberpesten, etc. zijn wellicht vrije meningsvorming, maar bewust kwetsend en destructief. We willen naar een internet toe waar dit niet bestaat.

Financiële ondersteuning

We willen een makkelijk systeem voor de kinderbijslag, kinderbudget en subsidies. Minder administratie en duidelijker regels.

Met een basisinkomen (of een variant zoals negatieve inkomstenbelasting onder een bepaald inkomen), kunnen vele regels vervallen of sterk vereenvoudigd worden. Denk aan de huursubsidie.

Imagine: A world where every opinion will be respected and is in respect to others.