Project omschrijving

Contactpersoon bij De Nieuwe Mens: Tjwan Oei

Mercurius College

Waldorf is de internationale benaming voor vrijeschoolonderwijs, een wereldwijde stroming binnen het onderwijs die al meer dan honderd jaar bestaat. Het onderwijs op het Mercurius College is gebaseerd op het ‘hoofd, hart en handen’ uitgangspunt van het vrijeschoolonderwijs.

Mercurius College, Mercurius College