Samenleven

Vrijheid: “Je bent vrij om jezelf te zijn en van je leven te genieten, maar je hebt niet het recht om mij te vertellen hoe ik moet zijn, bij welke groep ik moet horen, of wat ik moet denken.”

(Auteur: onbekend. Bron: verkenjegeest.com. Tekst bewerkt)

De wens samen te leven komt voort uit het feit dat we sociale wezens zijn, die met velen deze aarde bevolken.

Als we bereid zijn om in onszelf de verbinding vanuit Bewustzijn te verdiepen, dan kunnen we elkaar tegemoet treden met een open mind, een open hart en met een open wil. Van daaruit zijn we in staat om een maatschappelijke transformatie op vele terreinen te realiseren.