Voedselvoorziening

“De maatschappij bestaat uit twee grote klassen: zij die meer eten dan dat ze honger hebben, en zij die meer honger hebben dan dat ze eten tot hun beschikking hebben”

(Nicolas Chamfort)

Essentie

 • Goede en gezonde voeding is van levensbelang voor ons welzijn.
 • Biologische en duurzaam geproduceerde voeding kan daarbij een positieve bijdrage leveren.
 • (Natuur) voeding is een onverbrekelijk onderdeel van gezondheidszorg.

Ambities

Lokale voedselproduktie

De lokale biologische produktie van plantaardig voedsel heeft heel veel voordelen:

 • We leren onze verbinding met de natuur en onze voedselproduktie te herstellen
 • Kleinschaliger produktie leidt tot meer diversiteit
 • Voorkomen van het gebruik van landbouwgif
 • Benutten van wisselcultuur en permacultuur

We zijn voor de herenboeren initiatieven. We zijn voor het vrij beschikbaar houden van plantenzaden (niet patenteren).

Meer biologisch en duurzaam geproduceerd voedsel

 • We zijn voorstander van het verhogen van het aandeel biologische voeding in de winkels. Dat stimuleren we graag.

Gezond voedingspatroon

 • Vegetarische en veganistische voeding voorziet in een volledig en volwaardig pakket aan voedingsmiddelen.
  De Guardian stelt dat het voorkomen van de productie van vlees en zuivel dé meest impactvolle actie is om je negatieve impact op de aarde te verminderen. Veeteelt voorziet in 18% van onze voedselvoorziening. Daarvoor is echter niet minder dan 83% van onze boerenland voor nodig!
  (bron: D. Carrington in The Guardian, mei 2018)
 • Verse voedingsmiddelen zonder conserveringsmiddelen zijn smaakvoller dan de geconserveerde en met suiker/zout/ kunstmatige smaakversterkers aangevulde bewerkt ‘fast food/convenience food’.
  • We streven naar een verminderen van het aandeel suiker, zoetstoffen, zout, kunstmatige geur en smaakstoffen in de voeding.
  • Daarbij reduceren we onze afhankelijkheid en gewenning aan kunstmatige middelen (suiker, smaakversterkers en eetlust opwekkende middelen)

Vlees industrie

Vlees hoeft geen onderdeel te zijn van een gezonde voeding. Integendeel, vlees eten brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Vleesconsumptie past niet in een gezond voedingspatroon.

Daarnaast is vleesproductie uit het oogpunt van het voorkomen van onnodig dierenleed en het beschermen van de aarde, zéér ongewenst.

Zoals hierboven al aangegeven, veroorzaakt intensieve veeteelt een veel hogere milieubelasting dan een vergelijkbare agrarische voedselproductie.

Andere nadelen zijn:

  • Vleesproductie is gevaarlijk door het gebruik van anti biotica en geneesmiddelen, welke in het vlees en in het milieu achterblijven;
  • Dieren worden onmenselijk behandeld.

(Vergelijkbare nadelen kleven aan de vis en zuivel industrie).

We zijn voor stopzetting van elke vorm van grootschalige vis en vleesproduktie. Verder zijn we voor terugbrengen en het uiteindelijk geheel afzien van vlees/vis/zuivel consumptie in het algemeen. Dat willen we realiseren via bewustwording:

 • Bewustwording van de negatieve consequenties op onze eigen gezondheid.
 • Bewustwording van de negatieve consequenties op onze leefomgeving en de aarde in het algemeen.
 • Bewustwording van de ethische gevolgen op het dierenwelzijn door onze vlees/vis/zuivel consumptie.

Daarnaast is regelgeving gewenst om uitwassen en ongewenste situaties nu al te voorkomen.

Gezonde voeding
Voeding is een belangrijk onderdeel van onze leefstijl. Er is voor gezondheid nog veel te winnen door een gezonder voedingspatroon.

(RIVM)