Wel ZIJN/Welvaart

“Gross National Happiness is more important than Gross Domestic Product.”

(1972, the 4th King of Bhutan, King Jigme Singye Wangchuck)

De duurzame ontwikkeling van een land moet evenveel belang hechten aan de niet economische aspecten van welzijn. Daarmee brengen we welvaart en welzijn beter in balans.

Deze balans willen we doorvoeren op vele terreinen, zoals:

  • Gezondheidszorg
  • Voedselvoorziening
  • Onze zorg om de aarde